Запознай се с организациите

В България съществуват множество организации с важна и общественозначима дейност, чиято история заслужава да бъде чута. Програмата BOOST на TimeHeroes представя поредица от видеа за техните идеи, дейност и мотивация.

Къща Посока

Къща Посока е дневен център за подкрепа на хора със зависимост към наркотици и алкохол. Това е социална услуга, насочена към хора, които все още не са взели решение да се включат в лечение, и цели повишаване качеството им на живот.

Женско ромско сдружение хаячи

Женско ромско сдружение "Хаячи" е базирано в Нови пазар и е основано през 2004 г. Работи в подкрепа на най-уязвимите и рискови групи в местните маргинализирани общности. Усилията на сдружението са насочени към социалното включване, превенция на отпадането на деца от училище и на ранните бракове, повишаване на здравната култура, мотивиране на младежите за личностно развитие и създаване на възможности за реализация.

Читалище хамалогика

Читалище Хамалогика е културен и социален хъб, който работи за креативна социална промяна. Споделено пространство, където освен да се докоснеш до изкуство, може да научиш нещо за света, да се запознаеш с интересни хора или да се включиш в някоя добра кауза.

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО

Сдружение русаля

Мисията на сдружение Русаля е да предостави възможност на даровити деца в неравностойно положение да получат безплатно качествено образование и да развият потенциала си. За тази цел създава за тях Училище по изкуства и занаяти в село Русаля.

Социално предприятие чудната градина

Чудната градина е първото социално предприятие в гр. Добрич. Мисията му е да предостави възможност на хора с интелектуални затруднения да работят, да усвояват нови умения и да се почувстват част от нещо значимо.

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО