boost_rocket_background.png
 

BOOST помога на ТВОЯТА организация да комуникира
по-добре идеите си

От създаването си TimeHeroes помага на неправителствени организации от цялата страна да комуникират по-добре, като ги консултира, редактира обявите им за доброволци, промотира ги през различни канали и формати, работи с медии и комуникационни (рекламни и творчески) агенции за ангажиране на повече граждани в дейностите им.

Като продължение създадохме BOOST – проект, който цели да повиши комуникационните (маркетинг, PR и медии) умения на гражданските организации в България с помощта на водещи специалисти.

 
 

Най-ново от BOOST

гледай отговорите на специалистите

Виж какво попитаха неправителствените организации и как им отговориха специалистите в серия от полезни видеа, посветени на различни сфери на маркетинга и рекламата.

Гледай ги тук →

Запознай се с организациите

В България съществуват множество организации с история, която заслужава да бъде чута. Създадохме пореица от видеа, които представят техните идеи, дейност и мотивация.

Гледай ги тук →

ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ И КАМПАНИИ

От различни полезни документи, шаблони и материали, които ще ти помогнат в комуникационните задачи, през комуникационни кампании за вдъхновение и пример.

Виж ги тук →

събития и обучения

Теорията не е достатъчна, за да постигнем дългосрочните си цели. Знаем това и затова организираме обучения и събития за подобряване на практическите умения.

Виж ги тук →