КАКВО Е BOOST?

BOOST ще помогне на вашата организация да комуникира
по-добре идеите си

От създаването си TimeHeroes помага на неправителствени организации от цялата страна да комуникират по-добре, като ги консултира, редактира обявите им за доброволци; промотира ги през различни канали и формати; работи с медии и комуникационни (рекламни и творчески) агенции за ангажиране на повече граждани в дейностите им.

Затова създадохме BOOST – проект, който цели да повиши комуникационните (маркетинг, PR и медии) умения на гражданските организации в България с помощта на водещи специалисти в областта.

 
 

ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ И КАМПАНИИ

От различни полезни документи, шаблони и материали, които ще ви помогнат в комуникационните задачи, през комуникационни кампании за вдъхновение и пример.

Вижте ги тук →

събития и обучения

Теорията не е достатъчна, за да постигнем дългосрочните си цели и резултати. Ние знаем това и затова организираме обучения и събития, целящи да подобрят практични умения.

Вижте ги тук →