Комуникационна поредица

За да помогнем на организациите в неправителствения сектор да комуникират по-добре идеите си, предоставихме възможност на хората, работещи в тях, да зададат маркетингови и комуникационни въпроси на опитни специалисти. Виж какво попитаха организациите и как им отговориха специалистите.

Тема първа: брандинг и сторителинг

Избрани отговори:

Всички отговори:

Какво са брандинг и сторителинг? ↓

Кои са въпросите, на които трябва да си отговорим преди да започнем с изграждането на брандинг стратегия? ↓

Има ли структура или шаблон, които да спазвам при разказването на истории, свързани с бранда ни? ↓

Какъв е правилният подход, когато разказваме истории, свързани с терминално болни хора, увреждания, редки заболявания и дори смърт? ↓

Какви са правилата, които могат да запазят стила и посоката на сторителинга, независимо от смяната на екипите в организациятa? ↓

Кои са най-важните елементи от брандинга, в които да инвестираме, когато имаме крайно ограничен бюджет? ↓

Как да намеря истории в работата на организацията ни, които да можем да разкажем? ↓


Избрани отговори:

Всички отговори:

Как да достигнем до целевата ни аудитория, когато има наситена конкурентна комуникация в същите канали?

Как да постигнем широко медийно присъствие, когато разполагаме с ограничен бюджет?

Различни неща ли са комуникационната стратегия, маркетинговата стратегия и комуникационният план?

Има ли техники, с които да разбера повече за аудиторията ми и да стигна до т.нар. потребителско прозрение?

Кои са най-ефективните комуникационни канали, когато говорим за фондонабиране, и как да открием правилното послание?

Как да открием правилната аудитория за нашата реклама?

Как ще помогне комуникационна стратегия на работата ми и какво, ако нямам такава стратегия?


тема трета: копирайтинг

Избрани отговори:

Всички отговори:

Кои са трите правила, към които трябва да се придържам, когато пиша текстове за уебсайт, страница или брошура?

Можете ли да препоръчате книги или друг ресурс, който ще ми помогне да подобря копирайтърските си умения?

Кои са тънкостите при писане на рекламен текст, освен изтъкването на всички положителни страни на продукта или организацията?

Можете ли да дадете пример за добър и лош копирайтинг?

Каква е идеалната структура за текст (дължина на изречения, ключови думи, емоция) за страница с цел продажби?

Какви са етичните рамки, към които трябва да се придържа рекламният текст?


тема четвърта: социални медии

Избрани отговори:

Всички отговори:

Как да използваме Facebook събития за ефективно промотиране на кампании?

Какви хитрости и оптимизации можете да препоръчате за поддържането на добър имидж на училище в Instagram? ↓

Доколко бюджетът, с който разполагаме, е решаващ за успеха на кампанията ни? ↓

Каква е оптималната честота за публикуване на постове във Facebook?↓

Когато тагвам организации и хора, ограничавам ли разпространението на информацията, или го разширявам? ↓

Кои са най-успешните формати за публикации във Facebook и защо? ↓


тема пета: работа с медии

Избрани отговори:

Всички отговори:

Как и какво да комуникираме с медиите, за да няма разминаване между очакванията ни и крайният репортаж?

Как да подберем правилните медийни партньори?

Какво може да предложи едно НПО, за да си осигури дългосрочен партньор в лицето на дадена медия?

Важно ли е да имаме медиен план, можем ли да си направим такъв сами и как?

Как да убедим медиите да отразят нашата новина?

Намалява ли се ефектът на дадена публикация, ако тя е маркирана като платена или рекламна?

Може ли една медия да има негативен ефект върху репутацията ни?