Запознай се с организациите

В България съществуват множество организации с важна и общественозначима дейност, чиято история заслужава да бъде чута. Програмата BOOST на TimeHeroes представя поредица от видеа за техните идеи, дейност и мотивация.

Къща Посока

Къща Посока е дневен център за подкрепа на хора със зависимост към наркотици и алкохол. Това е социална услуга, насочена към хора, които все още не са взели решение да се включат в лечение, и цели повишаване качеството им на живот.

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

OЧАКВАЙ СКОРО

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

ОЧАКВАЙ СКОРО