7 стъпки за създаване на маркетингов план

Screen Shot 2017-10-28 at 3.25.31 PM.png

За да можете да се възползвате максимално от маркетинговите си усилия, е необходимо да създадете добре организиран и стратегически маркетингов план за вашата неправителствена организация.

Седемте стъпки в тази статия ще ви помогнат да отговорите на ключови въпроси, да подобрите комуникацията си и да създадете своя маркетингов план.

1. Направете самооценка
Първата стъпка във всеки проактивен маркетингов план е да оцените текущото състояние на маркетинг дейностите във вашата организация. Направете крачка назад, за да откриете какво всъщност се случва или не се случва в неправителствената ви организация.

 • Определете сегашната си аудитория.

 • Изяснете вашето послание.

 • Определете своите канали за комуникация.

 • Оценете текущите материали и инструменти, които използвате.

2. Задайте цели и стратегия
Правилно организираният маркетингов план се поддържа като пирамида. За всяка мисия има цели, всяка цял има стратегии и всяка стратегия има тактики. Въпреки това, твърде често термините мисия, цел, стратегия и тактика се използват сякаш са взаимозаменяеми. Те не са едни и същи и произтичащата от това липса на прецизност може да намали ефективността на вашите усилия.

Мисията е "декларация за съществуване" на един план. Постигането на тази мисия означава, че сте изпълнили плана. А целите, стратегиите и тактиките са средствата за осъществяване на вашата мисия.

Целите са по-фокусирани и специфични. Най-добре формулираните цели изразяват резултатите като измерими последствия. Помислете относно отношението или действието, което се надявате да провокирате. Често има няколко цели в подкрепа на една мисия. Смислените цели започват с глагол за действие и съдържат четири елемента. Опитайте ето така:

1. Определете конкретната аудитория, която искате да адресирате.

2. Посочете измерим резултат.

3. Задайте ниво на постижение.

4. Задайте времева рамка.

Стратегиите са там, където гумата се среща с асфалта, или там където се получава сцепление. Рядко има една стратегия, която е достатъчна, за да постигне напълно целта. Също така, не е необичайно една единствена стратегия да служи на множество цели.

Тактиките са специфичните инструменти, които се използват за изпълнение на стратегии. Известия за новини, брошури, медийни послания, бюлетини, блогове, сайтове, проучвания, фокус групи и видеоклипове. От вас зависи да решите точно кои тактики са необходими за успешното изпълнение на избраната стратегия.

3. Определете вашата уникална ценност
Коя е основата на вашето послание, когато търсите финансова или стратегическа подкрепа ? Вашата точка на отличителност. Какво прави вашата неправителствена организация единствена по рода си? Помислете какво се случва на пресечната точка на:

 • това, което е важно за вашата аудитория;

 • това, в което вашата организация е много добра;

 • това, което никой друг не прави освен вас.

4. Създайте вашето послание
За да фокусирате усилията си, уверете се, че вашето послание провокира  следните четири реакции: свързване, удовлетворение, действие и запомняне:

 • Свържете се с темите, които са важни за вашата аудитория.

 • Идентифицирайте и предложете удовлетворяващо възнаграждение за предприемане на действия.

 • Отправете ясен призив за действие.

 • Направете го запомнящо се.

Вашият призив за действие е ключовата част от вашето послание, така че е важно да го оформите правилно. Ефективният призив за действие e:

1. Изключително конкретен.

2. Реално осъществим.

3. От първостепенна важност.

4. Максимално прост за изпълнение.

5. Лесен за визуализиране.

5. Изберете вашите инструменти
Няма една единствена рецепта за успех, когато става дума за определяне на комбинацията от маркетингови средства и канали (маркетингов микс) на вашата неправителствена организация. В основата на верния подход е винаги онова, което е най-смислено за вашата аудитория, включително членове на организацията, донори, доброволци и застъпници.

Използвайте този списък, за да определите какво би било най-смислено и полезно за вашата организация:

Онлайн:

 • Уебсайт

 • Социални медии (Facebook, YouTube, Twitter)

 • Платена реклама (банерни реклами, Google AdWords)

 • PR позициониране в сайтове/блогове

 • Страници със специални събития

 • Страница за дарения

 • Бюлетин с новини

Офлайн:

 • Печатни материали (брошури, годишни отчети)

 • Директна поща

 • Платена реклама (външна, печатна)

 • Връзки с обществеността (радио, телевизия, вестници, списания)

 • Телефонен маркетинг

 • Специални събития

6. Определете бюджета, сроковете и ресурсите
Задайте бюджета си.
След като сте определили подходящата комбинация от канали за вашата кампания, преценете колко пари ще са ви необходими за изготвяне на маркетингови материали и активности.. Изберете дали да проследявате бюджета си на тримесечие или ежемесечно, в зависимост от нивото на детайлност, от което се нуждаете.

Създайте маркетингов календар. Маркетинговият календар е един от най-добрите начини за координиране на вашите маркетингови усилия. В него трябва да са заложени всички елементи на действията, необходими за успешното изпълнение на вашия маркетингов план.

Разпределяне на роли. Ясно посочете кой ще отговаря за всяко едно действие. Помислете за тактиката си и планирайте кой от екипа ви ще ръководи и следи за изпълнението на всяка стъпка.

7. Проследете и измеретерезултатите
Преглеждайте редовно  резултатите си, за да се уверите, че зададените цели са изпълнени, или да определите дали е необходимо да включите нови стратегии.

Ефективният маркетингов план включва:

 • Времеви график

 • Метрики

 • Оценяване

Когато оценявате до каква степен вашите маркетингови усилия водят до желания резултат, не забравяйте, че процесът е цикличен. Ето 5 стъпки, чрез които показателите ще ви доведат до конкретни действия:

1. Определете желаната цел.

2. Определете най-важния показател за измерване на постигнатото.

3. Разгледайте критично начина, по който работите за тази цел в момента.

4. Задайте си въпроса: "А какво би станало, ако направя ..."?

5. Измерете резултатите отново.
 

* Запомнете:

 • Бъдете верни на себе си и на вашата аудитория.

 • Анализирайте предишните си активности.

 • Празнувайте уникалността си, като споделяте всичко онова, което ви отличава от другите.

 • Докоснете аудиторията си/Отговорете на ценностите на вашата аудитория  с послания, които свързват, възнаграждават, провокират действие и се запомнят.

 • Дайте на феновете си повече от внимание - дайте им вдъхновение!

 • Измервайтете резултатите от всяко маркетингово усилие, за да постигате целите си и да прецизирате стратегиите си.

Източник: Network for Good

 
boost_rocket-navy-square.png