8 основни маркетинг стъпки за неправителствени организации

Screen Shot 2017-10-28 at 3.25.02 PM.png

Маркетингът може да е непозната концепция за много неправителствени организации, но е важно да обърнем внимание на това, че маркетингът е нещо повече от старомодна идея за продажба или осигуряване на дарения. Маркетингът е начин да се посрещнат нуждите както на потребителите, така и на дарителите.

Предлагаме ви осем стъпки, които ще ви насочат към маркетингови идеи и подходи, които могат да доведат до съществена разлика в постигането на целите на вашата неправителствена организация.
 

  1. Определете целевата си група и потенциални потребители и направете проучване за подобни на вашата организации и асоциации.

  2. Съставете стратегически план за определяне на желания резултат от вашите маркетингови усилия.

  3. Създайте маркетингови материали, които описват ползите, услугите и възможностите за дарения, както и ценностите, които са в основата на вашата организация.

  4. Създайте маркетингова стратегия за социалните медии. Платформи като Facebook, Twitter и Instagram могат да осигурят възможност да достигнете до голям брой хора, които имат интерес към вашата организация, без влагане на голям финансов ресурс. Най-хубавото на социалните медии е че за тях няма граници. С тяхна помощ може да достигнете до хората на съседната улица  или до тези, които са на другия край на света.

  5. Изградете и поддържайте силно онлайн присъствие чрез създаване на професионален уебсайт. Може да използвате сайта си като портал за споделяне на важна информация - историята на вашата организация, новини, месечни бюлетини, предстоящи събития, или като начин да създадете чувство за общност. Също така, можете да споделите креативни начини за даряване на пари, както и да подчертаете предимствата на вашата организация.

  6. Проучете добре и поддържайте актуална база от данни на настоящите и потенциалните потребители и поддръжници на вашата организация. Базите данни са важен ресурс, оползвотворявайте ги максимално. Използвайте ги за разпространяване на бюлетини, за последващи телефонни обаждания ипокани за събития, за изграждане на дълготрайни на взаимоотношения, за профилиране и сегментиране на целевите групи.

  7. Покажете ясно целите и смисъла на организацията си, както и резултати, които сте постигнали. Също така, добре е да споделяте информация за хората и организациите, които са се възползвали от различни ваши дейности и проекти.

  8. Винаги бъдете нащрек за възможни партньорства, които могат да донесат ползи на вашата организация, и за нови съюзници във вашата мисия - независимо дали става дума за други неправителствени организации, бизнеси, правителство, рекламни и медийни компании, без значение колко големи или малки са те. Тази стъпка сама по себе си често води до значително обогатяване на неправителствените организации.
     

Източник: The Balance

 
boost_rocket-navy-square.png