За да може да набира външна подкрепа за дейностите си, за една гражданска организация е много важно да може добре да комуникира какво прави и каквa е ползата за обществото от нея. Колкото по-интересна, ангажираща и ефективна в комуникациите си е еднa НПО, толкова повече доброволци и съмишленици ще намира.

От създаването си TimeHeroes помага на неправителствени организации (НПО) от цялата страна да комуникират по-добре, като ги консултира, редактира обявите им за доброволци; промотира ги през различни канали и формати; работи с медии и комуникационни (рекламни и криейтив) агенции за ангажиране на повече граждани в дейностите им.

Затова стартираме BOOST – нов проект, който цели да повиши комуникационните (маркетинг, ПР и медии) умения на гражданските организации в България с помощта на водещи специалисти в областта.